REKLAMACIJE I POVRAT KUPLJENE ROBE

Web stranica www.zyna.hr  omogućava korisnicima usluga ili kupcima mogućnost reklamacija ili povrata kupljenog proizvoda, sve u svrhu omogućavanja najboljeg korisničkog iskustva. Na ovoj stranci istaknute su sve važne informacije o ostvarivanju prava korisnika usluga ili kupaca. Za dodatna pitanja i informacije obratite se na mail zyna.hrvatska@gmail.com.

Obratite nam se s povjerenjem i Vaš ćemo problem riješiti u najkraćem mogućem roku.

 

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

U slučaju reklamacije kupac je dužan uputiti opravdanu pismenu pritužbu obrtu SCORPIO na e-mail adresu zyna.hrvatska@gmail.com ili poštom na adresu Stupno 99, 44000 Sisak te dostaviti presliku odgovarajućeg računa za predmetnu robu te opis reklamacije u roku od 14 dana od datuma primitka proizvoda.

Prilikom povrata robe, obavezno navedite IBAN broj na koji želite uplatu povrata sredstava.

Odgovorit ćemo vam uz detaljne upute za povrat robe u roku 14 radnih dana. U suprotnom nas kontaktirajte telefonski na 0914455662 ili e-mailom na zyna.hrvatska@gmail.com

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe ukoliko mu je isporučena roba koja nije naručena, u slučaju da roba ima oštećenja ili grešku koja nije nastala u transportu te bez ikakvog razloga, u slučaju da mu izgled ili svojstva robe ili bilo što drugo ne odgovara. Rok za podnošenje reklamacije je 14 dana od primitka paketa. U slučaju reklamacije/prigovora, kupac ima pravo na povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod. Trošak povrata do našeg skladišta kupac snosi sam. Proizvode koji na sebi imaju bilo kakav trag uporabe – mrlje ili oštećenja – nećemo biti u mogućnosti zamijeniti te će oni biti vraćeni o vašem trošku.

JAMSTVO

Pravo na ostvarenje jamstva temeljno je pravo kupaca ili korisnika usluga. Nastupa odmah po preuzimanju kupljene robe i izdanog računa. Račun je ekvivalentan ugovoru o prodaji, te automatski aktivira prava i obaveze nastale u odnosu trgovac/kupac koje se odnose na kupljenu robu.

Na sve proizvode vrijedi jamstvo od 24 mjeseca od dana izdavanja računa.

Ako je došlo do promjene svojstava na određenom proizvoda unutar jamstvenog roka, www.zyna.hr proizvod će zamijeniti za identičan ili drugi sličan proizvod iz naše ponude, prema vašem izboru. Ako iz tehničkih razloga (npr. nedostupnost artikla na skladištu) nije moguća zamjena proizvoda za ispravan, a vi ne možete naći adekvatnu zamjenu, novac će vam biti u cijelosti vraćen uplatom na tekući račun. Reklamaciju uvažavamo isključivo uz predočenje računa za isporučenu robu, stoga, račun čuvajte kao potvrdu o jamstvu.

Jamstvo se ne priznaje zbog mehaničkih oštećenja poput ogrebotina, lomova, napuknuća te ako kupac ne postupa prema proizvodu s dužnom pažnjom.

OŠTEĆENJA U TRANSPORTU

Valja naglasiti da u svakom trenutku postoji mogućnost oštećenja naručenih proizvoda prilikom transporta, unatoč pažljivom pakiranju i rukovanju paketima. Preporučamo da prilikom preuzimanja pošiljke obratite pažnju je li karton oštećen ili otvaran te je li oštećena ljepljiva traka kojom je paket zatvoren. Ako prilikom primitka paketa primijetite da je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže. Rok za prijavu ostalih oštećenja iznosi  je 14 dana od primitka paketa. Oštećenje možete prijaviti na mail adresu zyna.hrvaatska@gmail.com ili na telefonski kontakt naveden na web stranici ww.zyna.hr

RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju pojavljivanja eventualnog spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova. Ozbiljne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.  

U Sisku, 07.srpnja.2023. godine