Impressum

Web stranica www.zyna.hr u vlasništvu je Trgovačkog društva RESA d.o.o., Sisak, Odra Sisačka 187, Republika Hrvatska, OIB: 20851768172. 

Zahtjevi, pritužbe ili upiti mogu se uputiti na e-mail adresu resa.sisak@gmail.com ili pisanim putem na sljedeću adresu:

Resa d.o.o., Odra Sisačka 187, 44000 Sisak.